קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם 2020-21 - סמסטר ב' - מוזמנים להרשם.

הודעות המועצה • 18/2/2021 כניסות

קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם 2020-21 - סמסטר ב' - אפריל-יולי user-1723486.cld.bz/eyz-katedra-2020-21-b