הרכב ועדת בריכה

אליה בלילה - יו"ר

רון שטמפר

שרי לוי