טור' יאיר עמיחי (יאירקה)

לזכרם • כניסות

בן הניה ויחיאל, נולד ב 1/11/1927 בתל עדשים.

בילדותו עזבו הוריו ויאיר גדל בתל אביב.

בסיום בית הספר הצטרף להכשרה המגוייסת בבית הערבה.

התמחה בחבלה וסיירות והשתתף בפיצוץ גשרים וקווי רכבת.

עם פרוץ מלחמת השחרור שירת כאיש הרזרבה של הפלמ"ח בשמירה בבית דגון. חלק מתפקידיו היה הנחת מוקשים.

בעת הנחת מוקש, נפגע ומת מפצעיו

ב 14/1/1948.

בן 21 היה בנפלו.

summday_4359791127