טר"ש גרנוב שלמה

לזכרם • כניסות

בן רבקה ודוב, נולד ביום י"ח בטבת תרפ"ו (4.1.1926) במושב תל עדשים ולמד בבית-ספר עממי.

היה ילד חלוש, אך בעמלו הקשה בגר והיה לעובד הבוטח בכוחותיו. בהיותו בן 18 התגייס לפלמ"ח, עבר קורס למדריכי ספורט שימושי ונשלח לקדש נפתלי, להדרכה בגליל העליון. באותה התקופה פעל לא בהדרכה בלבד, אלא עסק גם בארגון העלייה מסוריה, דרך גבול הצפון. מקדש נפתלי עבר לגינוסר, להדרכה בגליל התחתון, ושם עבר קורס חבלה והועלה לדרגת קצונה. בשמחת-תורה תש"ח נשלח באוניית-מעפילים מחיפה לקפריסין, לשם הדרכתם הצבאית של המעפילים.

עם שובו לארץ הצטרף לשורות המגינים ונתקבל לאחד מגדודי הפלמ"ח. בקרב על אשדוד נפצע קשה בידו בשעה שחש להציל חיי חברו למערכה. לאחר ריפוי לא-מושלם הוצע לו לעבוד כאפסנאי, אך שלמה בחר בשירות בחזית. הוא נשלח לפלוגת המשוריינים שבחטיבת הנגב, פעל שם כנהג וכתותחן. השתתף במבצע "חורב" ונפל בקרב על עוג'ה אל-חפיר (ניצנה) ביום כ"ה בכסלו תש"ט (27.12.1948). תחילה נקבר בחלוצה ולאחר זמן הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות בתל עדשים.

שלמה_גרנוב