תזכורת: פינוי פחים כתומים, יום ב׳ 28 באוגוסט 2023

לוח אירועים • 27/8/2023 כניסות