הודעת מרפאה - חופש שנתי

מזכירות • 15/7/2021 כניסות

נבקש להודיע כי :

ד"ר יוסף דראושה יוצא לחופשה שנתית

ביום שני 19/07 יהיה רופא מחליף בשעות 12:30-16:00

שעות פעילות מרפאה ביום זה יהיו 09:00-16:00

ביום שלישי וחמישי אין רופא מחליף

 

שעות פעילות אחות ללא שינוי

 

בברכה אורה