עיתון קו למושב 21.10

מזכירות • 21/10/2021 כניסות

שלום רב,

כאן 👇 תוכלו לקרוא את 

בברכה,