איזה יופי של מרכז מחזור נהיה לנו

מזכירות • 17/10/2021 כניסות

תודות לכל השותפים,

השתמשו בהנאה ושימרו על הסדר והניקיון.

וועד מקומי תל עדשים.

Green Photo-centric Waste Disposal Steps Recycling Poster