עיתון קו למושב - גיליון 9.9

מזכירות • 12/9/2021 כניסותשלום רב,
כאן 👇 תוכלו לקרוא את 

בברכה,